Η οριοθέτηση της σχέσης πολιτικής εξουσίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μια επαγγελόμενη ρήξη; Εισήγηση σε Συνέδριο που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου με θέμα «Το νέο Σύνταγμα», Αθήνα 14-15 Ιουνίου 2001.