Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών, η προστασία του ιατρού και η οργάνωση του συστήματος υγείας. Εισήγηση στο 36ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Αθήνα 4-8.5.2010.