Η πρόσληψη των δικαιωμάτων από τον δικαστή μετά την κρίση.Εισήγηση στο 8ο Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης του Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα “Κρίση/Κρίσεις και Δικαιώματα του Ανθρώπου. Διαστάσεις και Απαντήσεις”, Ναύπλιο 26.5.2012.