Η Σοσιαλδημοκρατία μεταξύ Αλήθειας και Προσδοκίας. Εισήγηση στην εκδήλωση του Ιδρύματος Friedrich Ebert με θέμα «Ποιο μέλλον για τη Σοσιαλδημοκρατία;»