Η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 και τα νέα δικαιώματα. Εισήγηση σε Συνέδριο που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με θέμα: «1953-2003: Τα δικαιώματα στην Ελλάδα από το τέλος του εμφυλίου στο τέλος της μεταπολίτευσης», Αθήνα 12-14.12.2003.