Η Συνταγματική Συνθήκη και η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εισήγηση σε Συνέδριο που διοργάνωσε ο Ε.Ο.Φ.Ν., με θέμα: «Quo Vadis Europa? Συνθήκη για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συντάγματος», Αμφιθέατρο Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα 17-18.3.2005.