Η συνταγματικότητα των ρυθμίσεων της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Παρέμβαση στη Γ΄ Συνεδρία με θέμα “Η συνταγματικότητα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης”, της Ημερίδας  της Ένωσης για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων “Η κοινωνική ασφάλιση ως προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και κρίση”, Αθήνα 2.12.2015.