Η σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ως εργαλείο για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική αναπηρία. Εισήγηση στο Συνέδριο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, με θέμα “Ενδυνάμωση των ατόμων με ψυχική αναπηρία: Αυτο-εκπροσώπηση και αυτο-συνηγορία”, Αθήνα 13-14.11.2014.