Θεμελιώδεις αρχές προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συγκλίσεις και ιδιαιτερότητες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, με θέμα: «Συνταγματικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την Τουρκία: Συγκλίσεις και ιδιαιτερότητες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό συνταγματικό πολιτισμό», Αθήνα 20-21.3.2003.