Θεσμική αποτίμηση του ρόλου και της πρόσφατης λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Εισήγηση στην ημερίδα “Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές. Προβλήματα – προοπτικές”, της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες (Ε.Ελ.Δ.Λ.Δ.Ε.), Αθήνα 11.11.2016.