Ιατρικό σφάλμα και ιατρική ευθύνη από την άποψη του δημοσίου δικαίου της υγείας. Εισήγηση στη διημερίδα που διοργανώθηκε από το Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων, με τίτλο: “Βελτίωση Ποιότητας και Διαχείριση Κινδύνου στα Νοσοκομεία”, Αθήνα 21-22.5.2009.