Κοινωνική αρχή και κοινωνικά δικαιώματα στο νέο Σύνταγμα. Κριτική προσέγγιση της συνταγματικής αναθεώρησης. Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής και το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα «Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες προκλήσεις, τάσεις και προοπτικές μεταρρύθμισης», Κομοτηνή 10-13 Μαΐου 2001.