Κράτος πρόληψης, κοινωνία της διακινδύνευσης και κοινωνική προστασία. Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσαν το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Goethe και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, με θέμα: «Ασφάλεια και Δημοκρατία στην κοινωνία της διακινδύνευσης», Γαλλικό Ινστιτούτο, Αθήνα 9-10.9.2004.