Κρίση του πολιτικού συστήματος και διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Εισήγηση σε συνέδριο με θέμα “Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σταυροδρόμι Κρίσιμων Εξελίξεων: Πολιτικές, Στρατηγικές Επιλογές και Προοπτικές”, που διοργανώνει το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Λουτράκι 6-8.12.2013.