Κριτική αξιολόγηση του νομοσχεδίου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Εισήγηση στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ), και η Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων (EPKODI) με θέμα “Μεταρρύθμιση στο Ασφαλιστικό: Ευκαιρία για εθνική ανασυγκρότηση ή αιτία εθνικού αδιεξόδου”, Αθήνα 13.1.2016.