Μέσα ενημέρωσης, νέοι, ρατσισμός: Κριτική προσέγγιση της θεσμικής προστασίας έναντι του ρατσιστικού λόγου. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Μέσα μαζικής ενημέρωσης, νέοι και ρατσισμός», Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.4.2005.