Μνημόνιο και κοινωνικά δικαιώματα. Εισήγηση σε ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τίτλο: «Μνημόνιο, Σύνταγμα, Ευρωπαϊκή Συνθήκη και ΕΣΔΑ», Αθήνα 15.6.2010.