Νέοι, βία, ρατσισμός και ΜΜΕ: Θεσμικό πλαίσιο και πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου με θέμα: «Νέοι, βία και ρατσισμός: Η “εικόνα” από τα ΜΜΕ και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια», Αθήνα 13-14.12.2002.