Νομικές, θεσμικές και διοικητικές διαστάσεις του καθεστώτος εισόδου και παραμονής των μεταναστών στην Ελλάδα. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, με θέμα: «Μελέτη του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα», Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, Θεσσαλονίκη 20.2.2005.