Οι επιπτώσεις των αποφάσεων του ΣτΕ για τον ν.4387/2016. Εισήγηση στην εκδήλωση με θέμα «Ενημέρωση για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δικηγόρων μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ» που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Αθήνα, 17.10.2019