Οι Επιπτώσεις των Μνημονίων στα Συντάγματα της Νότιας Ευρώπης. Εισήγηση στην Ημερίδα προς Τιμήν του Δ. Τσάτσου με θέμα: «Οι Επιπτώσεις της Κρίσης στη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Συνταγματικές Τάξεις των Κρατών Μελών», που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 30.10.2013.