Ομιλία στην εκδήλωση με τίτλο: «Σύνταγμα. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Ηλεκτρονική έκδοση», που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στις 23.2.2023