Ομιλία στην εκδήλωση με τίτλο: «Η πρόκληση της μεταρρύθμισης του Συστήματος Υγείας», που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στις 30.01.2023