Ομιλία στην εκδήλωση με τίτλο: «Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας για το Σύνταγμα. Παρουσίαση έρευνας κοινής γνώμης και συζήτηση», που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στις 19.01.2023