Ομιλία στην εκδήλωση με τίτλο: «How to publish a book in Constitutional Studies», που διοργάνωσαν οι Hart Publishing, Oxford University Press και Routledge, στις 8.9.2023