Ομιλία με τίτλο “Τα αλληλοβοηθητικά ταμεία μετά τον ν. 5078/2023”, στην ημερίδα με τίτλο “Προκλήσεις και προοπτικές στη συμπληρωματική ασφάλιση με τον ν. 5078/2023”, που διοργάνωσε το ΠΜΣ “Κοινωνική Προστασία” της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και η Ένωση για την Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΠΚΟΔΙ), στις 24.4.2024