Ομιλία στη βιβλιοπαρουσίαση της 2ης έκδοσης του τόμου «Θεμελιώδη Δικαιώματα» (επιμ. Σπ. Βλαχόπουλος), που διοργάνωσε η Νομική Βιβλιοθήκη, στις 24.4.2023