Ομιλία στη δημόσια συζήτηση με τίτλο: Η λειτουργία του Κράτους Δικαίου σήμερα, που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Δικηγόρων Αθήνας και Πειραιά για την Προάσπιση του Κράτους Δικαίου, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, 13.3.2023