Εισήγηση στο επιστημονικό συνέδριο των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, με τίτλο: «Συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές: Η συμβολή τους σε ένα ευρωπαϊκό δημοκρατικό κράτος δικαίου», στις 1-2.11.2023