Ομιλία στο συνέδριο με τίτλο: «Δημοκρατία, Ακροδεξιά και Μεταφασισμός», που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στις 19.9.2023