Ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης: Διεθνείς τάσεις και ελληνικές προοπτικές. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης, με θέμα «Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα: Προβλήματα και προοπτικές», Αθήνα 1.11.2003.