Ο εξορθολογισμός της δημόσιας ασφάλισης υγείας. Εισήγηση στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Κυριάκου Ν. Σουλιώτη με τίτλο “Η Δημόσια Ασφάλιση Υγείας στην Ελλάδα. Από το αδιανόητο στο αυτονόητο”, Αθήνα 29.4.2014.