Ο νόμος 4009/2011 για τα ΑΕΙ. Εισήγηση στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Νομική Βιβλιοθήκη με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Καθηγητή Θεόδωρου Παπαθεοδώρου “Ο Νόμος 4009/2011 για τα ΑΕΙ”, Αθήνα 20.12.2011