Παρέμβαση στη Συνέντευξη Τύπου της Πρωτοβουλίας για την Υπεράσπιση της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου, στις 6.9.2022