Ποιες μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση μετά την κρίση; Εισήγηση στο συνέδριο “Η Δημόσια Διοίκηση μετά την κρίση” που συνδιοργάνωσαν το Ίδρυμα Τσάτσου και η Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αθήνα 03-04.05.2018.