Πολιτικά κόμματα και ανεξάρτητες αρχές. Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου με θέμα: «Το κομματικό φαινόμενο στον 21ο αιώνα», Αθήνα 13-14 Ιουνίου 2002.