Πραγματική ή εικονική αυτοδιοίκηση του Πανεπιστημίου; Η πανεπιστημιακή αυτοδιοίκηση μεταξύ κρατικού παρεμβατισμού και διαπλεκόμενων συμφερόντων. Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ, με θέμα: “Το Πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα. Όραμα, Προβλήματα και Προοπτικές”, Αθήνα 23-25.4.2010.