Προβλήματα και προοπτικές της ασφάλισης υγείας. Ομιλία στην εκδήλωση με θέμα “ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”, με αφορμή την επίδοση Τιμητικού Τόμου στον Κωνσταντίνο Κρεμαλή, Αθήνα 10.11.2016.