Προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας της κυβέρνησης. Προς ένα μοντέλο “κυβερνητικής πολυαρχίας;” Εισήγηση στο 4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων με θέμα «Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές και Αδυναμίες» που διοργανώνουν το Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 1-2.12.2011.