Προς ένα νέο πλαίσιο της προσφυγικής -μεταναστευτικής πολιτικής. Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών & Μετανάστευσης με θέμα: Μετανάστευση – Ένταξη – Ιθαγένεια, Αθήνα 2-3.2.2018.