Προτάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Εισήγηση  στην εκδήλωση «Δικαιοσύνη: Ημέρα ανεξαρτησίας » του κινήματος “Δράση”, Αθήνα 28.3.2018.