Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας” Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: Συγκριτική παρουσίαση. Παρέμβαση στο Συμπόσιο που διοργάνωσε η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Καλαμάτας), με θέμα: “Η εκπαίδευση και η έρευνα στη διοίκηση και τα οικονομικά της υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό”, Καλαμάτα 16-17.05.2008.