Σκάνδαλα και διαφθορά στον τομέα της Υγείας. Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2019 που διοργάνωσαν η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας και το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας, Αθήνα, 10-12.12.2019