Συνταγματικές διαστάσεις της φαρμακευτικής πολιτικής. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα: «Η αναμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής», Κόρινθος 6.4.2005.