Συνταγματική αναθεώρηση και τοπική αυτοδιοίκηση. Εισήγηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) με τίτλο “Για περισσότερη και καλύτερη Αυτοδιοίκηση”, Αθήνα 4.4.2017.