Συντονισμός και δικτύωση των γραφείων υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου με θέμα: "Ενίσχυση της λειτουργίας του Δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο", Αθήνα 24.11.2008.