Σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα: «Κοινωνική πολιτική: Δράσεις, συνέργειες, δίκτυα για την κοινωνική συνοχή», που διοργανώνει η Δημοτική Κίνηση «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη», Θεσσαλονίκη 26.5.2013.