Τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα στη δημοσιονομική κρίση. Αμφισβήτηση ή ανανοηματοδότηση του περιεχομένου τους; Εισήγηση στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα “Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής σήμερα. Κριτικές προσεγγίσεις και προκλήσεις” που διοργανώνει η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα 9-11.11.2011