Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργανώνουν το Εργαστήριο Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Εργασιακού Δικαίου του Πανεπιστημίου Θράκης και οι Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 20.11.2008.