Τα κοινωνικά δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες – Προβλήματα και προοπτικές ενόψει του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Εισήγηση σε Συνέδριο που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, με θέμα «Ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών μέσω προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής», Σαμοθράκη 22-25 Ιουνίου 2000.